+48 504 068 683
·
szczecin-kancelaria@o2.pl
·
Pon - Pt 09:00-17:00

Oferta

Przedmiot świadczonej obsługi prawnej dotyczy m. in.:

Reprezentowania Klientów w postępowaniach:

  • sądowym,
  • egzekucyjnym,
  • administracyjnym.

Negocjacji handlowych:

  • w tym polubownego załatwiania sporów i mediacji.

Sporządzania:

  • projektów umów,
  • pism procesowych,
  • opinii prawnych i innych dokumentów.

Konsultacji, analiz i porad prawnych.

Windykacji należności, a także ochrony praw dłużników.

Rejestracji oraz zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących:

  • przedsiębiorstw,
  • fundacji,
  • stowarzyszeń.

Rejestracji oraz zmiany wpisów w rejestrze zastawów,  jak również w innych rejestrach
i ewidencjach.